REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

Sprzedaż internetowa działająca pod adresem www.timeforbusienss.tv  prowadzona jest przez Time for Wax sp. z. o. o. z siedzibą przy ul. Rymarska 6, 02-654 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sadowym KRS pod nr: 0000497869, REGON 147104560, NIP 5213666292, zwanym dalej „Sprzedawcą”.

I.    ZASADY OGÓLNE

1.    Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Time for Wax sp. z. o. o. sprzedaży towarów na odległość.

2.    Dokonywanie zakupów na stronie www.timeforbusness.tv  jest możliwe jedynie przez serwis www.przelewy24.pl.

3.    Wszystkie ceny podawane na www.timeforbusness.tv są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4.   Sprzedawca oferuje do sprzedaży publikacje w wersji elektronicznej w formie EPUB i MOBI.

II.    REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.   Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia z serwisu www.przelewy24.pl informacji o dokonaniu płatności.

2.   Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sprzedawca prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów.

3.   Sposób płatności określa Zamawiający. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności: płatność przelewem z góry (przedpłata), płatność kartą.

4.   W przypadku rezygnacji z zamówienia, jego zmiany bądź reklamacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem sprzedawcy: marketing@timeforwax.pl, pr@timeforwax.pl

III.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

1.  Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku.

2.  Klient przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

IV.    REKLAMACJE

1.  Jeżeli publikacja jest uszkodzona, nie uruchamia się lub nie została dostarczona, kupujący ma prawo złożyć reklamację na adres mailowy marketing@timeforwax.pl lub pr@timeforwax.pl

2.  Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową.

3.   W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, zostanie przesłana nowa Publikacja.

4.  Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

 

V.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Zabronione jest wykorzystywanie przez użytkowników elementów graficznych bez wcześniejszej zgody Sprzedającego. Obejmuje to: logo układ i kompozycję strony internetowej www.timeforbusiness.tv.

2.   Dane osobowe kupujących są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zamawiający  mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.